a r t i c l e s 

mariaBosch vallesos article
VALLESOS
noms, traces

Maria Bosch
UNA CERAMISTA QUE CREA PECES DE GRAN FORMAT PERQUÈ VALORA ELS PETITS DETALLS DE LA VIDA
Text: Cesc Prat | Fotografies: Vincent Lafrance i Patricia Esteve

mariaBosch ceramicnow
oct 14,  2020

Maria Bosch is a ceramic artist who lives and works in Sabadell, Catalonia. 

Bosch’s works have been exhibited nationally and internationally.

Her works are part of private collections around the world.


mariaBosch DeKlaineK
març 2016
nº15
De  kleine K 


mariaBosch terrart
tallers i ceramistes 2014
TERRART

Maria Bosch Perich
SIMBIOSI PERFECTE ENTRE LA TRADICIÓ I L'ART 
text: maria romaní 
fotos: maria bosch

© Copyright - All Rights Reserved